سایت تخصصی علوم آزمایشگاهی

جامع ترین اپلیکیشن اطلس انگل شناسی پزشکی

برنامه اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی شامل درس و آزمون از صدها تصویر انگل شناسی پزشکی کاملا علمی و آکادمیک.

 

اطلس انگل شناسی پزشکی -Pcolor atlas of parasitology
اطلس انگل شناسی پزشکی -Pcolor atlas of parasitology

برنامه اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی شامل درس و آزمون از صدها تصویر انگل شناسی پزشکی

 

لینک دانلود نرم افزار

برنامه اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی شامل درس و آزمون از صدها تصویر انگل شناسی پزشکی

لینک دانلود نرم افزار

 

موفق باشید.

سافت آزما