صفحه اصلی / صفحه اصلی / عفونتهای قارچی زیرجلدی-اسپوروتریکوزیس

عفونتهای قارچی زیرجلدی-اسپوروتریکوزیس

– تعریف بیماری اسپوروتریکوزیس؟

عفونت مزمن است که با ضایعات ندولر جلد و زیر جلد و نیز گرفتاری غدد لنفاوی مشخص میگردد.

– در گذشته عامل تمام اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس در انسان و حیوانات کدام قارچ شناخته شده بود؟

قارچ دوشکلی اسپوروتریکس شنکئی

– اسپوروتریکس شنکئی در طبیعت به چه شکل دیده می شود؟

بر روی خاک گیاهان و سبزیجات در حال فساد به شکل ساپروفیت (رشته ای) رشد میکند

– اسپوروتریکس شنکئی در بافت میزبان انسانی یا حیوانی به چه شکل دیده می شود؟

به شکل مخمری تبدیل می شود. 

– اخیراً مطالعات فیلوژنتیک نشان داده که اسپوروتریکس یک کمپلکس گونه ای متشکل از حداقل 6 گونه است کدامند؟

گونه های آلبیکنس، لورئی، شنکئی، برازیلینسیس، گلوبوزا و مکزیکانا است که در نواحی مختلف جغرافیایی پراکنده هستند

– کدام گونه های اسپورتریکس در عفونتهای انسانی و حیوانی نقش دارند؟

شنکئی، برازیلینسیس، گلوبوزا و مکزیکانا است

– شایع ترین راه ورود اسپوروتریکس به بدن کدام است؟

از طریق خراش و بریدگی پوست حاصل از تیغ و خار گیاهان، خزه اسفاگنوم، علف یا تماس با پوست و چوب درخت آلوده (تلقیح تروماتیک) ایجاد می شود. در موارد نادر عفونت از طریق ریه نیز ایجاد می شود. 

– کدام بیماری بدنبال گزش حشرات، گاز گرفتن حیواناتی چون طوطی و سگ و چنگ زدن گربه، صدمات حاصل از ضربات اجسام فلزی نظیر چکش و… مشاهده شده است؟

اسپوروتریکوزیس

-افرادی که به کار سبد بافی، حصیر بافی، باغبانی یا پرورش گل مشغول هستند کدام عفونت قارچی در آنها عفونت شغلی بحساب می آید؟

اسپوروتریکوزیس

13-   ” بیماری سبد بافان“ یا ”بیماری گل فروشان“ یا (Rose gardener disease) “بیماری باغبان گل سرخ” نام دیگر کدام بیماری قارچی است؟ 

اسپوروتریکوزیس

– با در نظر گرفتن فاکتور شغل عفونت اسپوروتریکوزیس بیشتر درکدام سن وجنس دیده می شود؟

مردان-در سنین 30-50 سالگی

– از لحاظ آناتومیك نیز بیماری اسپوروتریکوزیس بیشتر در کدام نواحی بدن ایجاد می شود؟

در دستها یا پاها 

– اسپوروتریکوزیس در برخی موارد با کدام عفونت به اشتباه تشخیص داده می شود؟

سالک جلدی

– تظاهرات بالینی اسپوروتریکوزیس  بدنبال تلقیح پوستی به چند دسته تقسیم می شود؟

 – شکل جلدی-لنفاوی 

 – جلدی ثابت 

 – جلدی مخاطی 

 – منتشره

– تظاهرات بالینی اسپوروتریکوزیس  به دنبال استنشاق کونیدی به چه صورت است؟

– ریوی اولیه 

-شایعترین فرم بالینی  اسپوروتریکوزیس در دنیا کدام است؟

 اسپوروتریکوزیس جلدی لنفاوی

– اولین نشانه یك هفته تا چند ماه پس از تلقیح اسپوروتریکوزیس به پوست به چه صورت ظاهر می شود؟

به صورت ندولی کوچك وسفت

– پس از ایجاد علامت اولیه به صورت ندولی کوچك وسفت سیر بیماری چگونه است؟

ضایعه کم کم تغییر رنگ داده صورتی، ارغوانی و گاه سیاهرنگ می شود و با آدنوپاتی موضعی همراه میگردد. در این مرحله ممکن است با سیاه زخم (شاربن) اشتباه شود. سپس ضایعه زخمی می شود که ممکن است هفته ها یا سالها باقی مانده و با ایجاد اسکار بهبود یابد یا اینکه شکل مزمن به خود گرفته و غدد لنفاوی ناحیه گرفتار شوند. در اینصورت ضایعه متحرک شده ندول های زیرجلدی متعدد بصورت طناب در مسیر مجاری لنفاوی ناحیه ایجاد می شوند که کم کم تغییر رنگ داده و چرکی می شوند. 

– اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی لنفاوی:

اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی لنفاوی

اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی 

– شایعترین فرم گزارش شده اسپوروتریکوزیس در ایران کدامست؟

 شکل جلدی ثابت که با لیشمانیوز جلدی (سالك) اشتباه می شود و بعضاً به اشتباه درمان سالك هم روی آن صورت می گیرد. 

– خصوصیت بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی ثابت چیست؟

 ضایعه پوستی در محل تلقیح قارچ باقی می ماند و تمایلی به انتشار لنفاوی ندارد. 

-از لحاظ آناتومیك شایعترین محل عفونت بیماری اسپوروتریکوزیس جلدی ثابت بیشتر در کدام نواحی بدن ایجاد می شود؟

صورت، گردن و تنه – تنها زخم، اولسر و ترشحات پوستی دیده می شود.

– در کدام فرم بیماری اسپوروتریکوزیس ضایعات ممکن است شبیه کارسینوم سلول بازال و سارکوم بافت نرم باشند؟

شکل جلدی ثابت

– کدام فرم بیماری اسپوروتریکوزیس معمولاً در کسانی که مقاومت بالایی دارند دیده می شود؟

 شکل جلدی ثابت- ضایعات ممکن است خودبخود فروکش کند و این فرم بهتر به درمان جواب می دهد.  

– اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی ثابت:

اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی ثابت

– تعریف اسپوروتریکوزیس شکل جلدی منتشره ؟

 اسپوروتریکوزیس جلدی منتشره به معنی وجود حداقل 3 یا بیشتر ضایعه در 2 ناحیه آناتومیك متفاوت می باشد که معمولاً بدنبال تلقیح تروماتیك متعدد و یا بندرت انتشار خونی ایجاد می شود. 

بدنبال انتشار خونی عفونت ، ثانویه به انتشار عفونت جلدی  یا عفونت ریوی  اولیه ایجاد می شود. در فرم منتشره استخوانها، چشم و ضمائم آن درگیر می شوند. 

– اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی منتشره:

اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس جلدی منتشره

– خصوصیات اسپوروتریکوزیس جلدی مخاطی ؟

 این شکل از بیماری نادر بوده و معمولاً بدنبال عفونت منتشره ایجاد می شود. محل ضایعات مخاط  دهان، حلق، حنجره و بینی  بوده و برخلاف نوع جلدی معمولاً با درد همراه است.  

– خصوصیات اسپوروتریکوزیس  ریوی  ؟

این شکل بیماری در اکثر موارد در اثر استنشاق کونیدی های اسپوروتریکس ایجاد میشود و به ندرت در اثر انتشار جلدی هم ایجاد می شود

– به چه علت آزمایشات میکروسکوپی نمونه اسپوروتریکوزیس  اغلب منفی است؟

بدلیل حضور تعداد کم ارگانیسم (شکل مخمری اسپوروتریکس) در نمونه های جلدی

– در آزمایشات میکروسکوپی نمونه اسپوروتریکوزیس ارگانیسم مشاهده به چه صورت می شوند. 

بصورت مخمرهای کشیده سیگار برگ یا قایقی شکل با یك یا دو جوانه

 اسپوروتريكس شنكئي (شكل مخمري)

اسپوروتريكس شنكئي (شكل مخمري)

اسپوروتريكس شنكئي (شكل مخمري)

اسپوروتریكوزیس (آستروئید بادی)

اسپوروتریكوزیس (آستروئید بادی)

اسپوروتریكوزیس (آستروئید بادی)

An asteroid body composed of a central fungal cell surrounded by Splendore-Hoeppli material  

(eosinophilic refractile material).  

It is associated with a prominent infiltration of eosinophils and represents a localized antigen-antibody 

reaction in a sensitized host. 

– بهترین روش برای تشخیص اسپوروتریکوزیس کدام است؟

 کشت نمونه ها

نمونه های مشکوک کشت شده باید در هر دو دمای 25 درجه (برای مشاهده شکل رشته ای) و 37 درجه (جهت مشاهده شکل مخمری) نگهداری شوند.

– خصوصیات   اسپوروتريكس شنكئي روی محیط سابورو به چه صورت است؟

  • قارچ کند رشد، مرطوب و صاف با سطح چین خورده می باشد

  • پیگمانتاسیون نیز از رنگ سفید تا کرم و سیاه متغیر است

  • در لام میکروسکوپی تهیه شده از قارچ اسپوروتریکس شنکئی رشد کرده در دمای 25 درجه، دستگاه اسپورزایی بصورت منظره گل مینا یا درخت خرما دیده می شود. 

خصوصیات اسپوروتريكس شنكئي روی محیط سابور

–  در کدام نوع عفونت اسپوروتریکوزیس  پیش آگهی درمان بیماری خوب است؟

 بجز اشکال حاد و منتشره که غشاء مخاطی حلق یا حنجره گرفتار می شوند، در بقیه موارد پیش آگهی بیماری خوب است.

– تا چندی پیش درمان اختصاصی اسپوروتریکوزیس کدام دارو بود؟

یدور پتاسیم (قطره خوراکی)

– خط مقدم درمان در موارد گرفتاری اسپوروتریکوزیس جلدی و لنفاوی کدام داروست؟

ایتراکونازول

– برای موارد درگیری سیستمیک اسپوروتریکوزیس کدام داروها  از طرف انجمن بیماریهای عفونی آمریکا توصیه شده است؟

 آمفوتریسین B لیپوزومال

مطالب بیشتر

بیماری آرتریت پسوریاتیک_Psoriatic arthritis

بیماری آرتریت پسوریاتیک_Psoriatic arthritis **آرتریت پسوریاتیک** یک بیماری خودایمنی است که به مفاصل و پوست ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *