صفحه اصلی / احمد حبیبی

احمد حبیبی

پی دی اف جزوه هماتولوژی عملی

در این جزوه آزمایشهای هماتولوژی عملی بصورت مختصر و مفید توضیح داده شده است. دانلود جزوه هماتولوژی عملی

ادامه مطلب

Privacy Policy آزمون های جزء سی ام قرآن

Privacy Policy آزمون های جزء سی ام قرآن Privacy Policy Ahmad Habibi built the آزمون های جزء سی ام قرآن app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal ...

ادامه مطلب

Privacy Policy دیوان ملافاضل السَّکراني HD

Privacy Policy دیوان ملافاضل السَّکراني HD Privacy Policy Ahmad Habibi built the دیوان ملافاضل السَّکراني HD app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided ...

ادامه مطلب

Privacy Policy الأمثال الشعبية الأهوازية

Privacy Policy الأمثال الشعبية الأهوازية Privacy Policy Ahmad Habibi built the الأمثال الشعبية الأهوازية app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use ...

ادامه مطلب

Privacy Policy Differentiation of enterobacteriaceae

Privacy Policy Differentiation of enterobacteriaceae Privacy Policy Ahmad Habibi built theDifferentiation of enterobacteriaceae app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my ...

ادامه مطلب

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

ادامه مطلب

فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز

فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز

دانلود فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز مواردی پیش آمده که  فرم های استاندارد بانک خون بیمارستان به اتمام رسیده و تا درخواست چاپ فرم های رنگی وقت کافی وجود ندارد در این مواقع میتوان آنها را با پرینتر آزمایشگاه چاپ کرد و بصورت اورژانسی تا چاپ فرم های رنگی از آنها استفاده کرد.جهت دانلود آنها ...

ادامه مطلب

اطلس جامع رسوب ادرار-کریستالها-Crystals

اطلس رسوب ادرار

ادامه مطلب

اطلس جامع رسوب ادرار-سیلندرها(Casts)

اطلس رسوب ادرار

Hyaline cast_سیلندر هیالن —————————————————- —————————————————- —————————————————- —————————————————- —————————————————- —————————————————- —————————————————- جامع ترین اپلیکیشن اطلس رسوب ادرار برنامه اندروید اطلس رسوب ادرار شامل درس و آزمون از صدها تصویر از کریستالها،سیلندرها و …کاملا علمی و آکادمیک. لینک دانلود نرم افزار   لینک دانلود نرمافزار   موفق باشید. سافت آزما

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون

فرم-درخواست-خون-و-فراورده-های-آن-توسط-بانک-خون-بیمارستانها-از-واحد-پخش-خون-پایگاههای-انتقال-خون

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون

ادامه مطلب

فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون در موارد اورژانس

فرم-درخواست-خون-و-فراورده-های-آن-توسط-بانک-خون-بیمارستانها-از-واحد-پخش

فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون در موارد اورژانس

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی مواردی پیش آمده که  فرم های استاندارد بانک خون بیمارستان به اتمام رسیده و تا درخواست چاپ فرم های رنگی وقت کافی وجود ندارد در این مواقع میتوان آنها را با پرینتر آزمایشگاه چاپ کرد و بصورت اورژانسی تا چاپ فرم های رنگی از آنها استفاده کرد.جهت دانلود آنها روی لینک زیر ...

ادامه مطلب

فرم درخواست خون و فراورده های خونی به طور اورژانس (تهیه کمتر از 30 دقیقه)

فرم-درخواست-خون-و-فراورده-های-خونی-به-طور-اورژانس-تهیه-کمتر-از-30-دقیقه_

  دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی به طور اورژانس (تهیه کمتر از 30 دقیقه) مواردی پیش آمده که  فرم های استاندارد بانک خون بیمارستان به اتمام رسیده و تا درخواست چاپ فرم های رنگی وقت کافی وجود ندارد در این مواقع میتوان آنها را با پرینتر آزمایشگاه چاپ کرد و بصورت اورژانسی تا چاپ فرم های رنگی ...

ادامه مطلب

Privacy Policy Learn Joze30 Quran For Kids

Privacy Policy Privacy Policy Ahmad Habibi built the Learn Joze30 Quran For Kids app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is.

ادامه مطلب

Privacy Policy Learn clock for kids

Privacy Policy Privacy Policy Ahmad Habibi built the Learn Clock for kids app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is.

ادامه مطلب

تصویر آزمایش G6PD _G6PD Sufficient_G6PD deficiency

تصویر آزمایشG6PD G6PD Sufficient-G6PD deficiency گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز

ادامه مطلب

تصویر آزمایش 2ME لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت_ 2METube test_Brucellosis

تصویر آزمایش 2ME لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت 2METube test_Brucellosis تیتر 80

ادامه مطلب

تصویر آزمایش رایت لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت_Wright Tube test_Brucellosis

تصویر آزمایش رایت لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت Wright Tube test_Brucellosis تیتر 320

ادامه مطلب

تصویر آزمایش رزبنگال مثبت اسلایدی_Rose_bengal_Positive_slide_test جهت تشخیص تب مالت_Brucellosis

آزمایش رزبنگال اسلایدی تشخیص تب مالت_بروسلوز Rose Bengal test_Brucellosis

ادامه مطلب

دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش یا SOP

sop

  دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش یا SOP ، مدرکی است که چگونگی انجام استاندارد یک فعالیت را تشریح میکند.

ادامه مطلب