صفحه اصلی / احمد حبیبی

احمد حبیبی

عفونتهای قارچی زیرجلدی- مایستوما

مایستوما – مایستوما به چه نوع عفونتی معروف است؟  تومور قارچی – تعریف مایستوما؟ عفونت مخرب، موضعی و مزمن پوست، بافت زیرجلدی و استخوان است که در آن عضو مبتلا متورم بوده، فیستولهای متعددی دارد که از آن چرک، خون و گرانول (گرانول سولفوره) خارج می شود اما درد وجود ندارد. – عفونت مایستوما  اکثراً در کدام نواحی بدن ایجاد می شود؟ ...

ادامه مطلب

عفونتهای قارچی زیرجلدی-اسپوروتریکوزیس

– تعریف بیماری اسپوروتریکوزیس؟ عفونت مزمن است که با ضایعات ندولر جلد و زیر جلد و نیز گرفتاری غدد لنفاوی مشخص میگردد. – در گذشته عامل تمام اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس در انسان و حیوانات کدام قارچ شناخته شده بود؟ قارچ دوشکلی اسپوروتریکس شنکئی – اسپوروتریکس شنکئی در طبیعت به چه شکل دیده می شود؟ بر روی خاک گیاهان و سبزیجات ...

ادامه مطلب

عفونتهای قارچی زیرجلدی

عفونتهای قارچی زیرجلدی 1- عفونتهای قارچی زیرجلدی چگونه ایجاد می شوند؟  در اثر تلقیح عامل بیماری (قارچ) به پوست (Dermis) ایجاد می گردند.   2- قارچ های ایجاد کننده عفونتهای قارچی زیرجلدی در چه محیطی زندگی می کنند و از چه راه وارد بدن می شوند؟ در طبیعت به حالت گنده رو بر سطح خاک و گیاه زندگی نموده و ...

ادامه مطلب

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-BEecf

ABG_BEecf_150

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-BEecf اسید ها و بازها عمدتا از طریق مبادله گاز میان سلولها و محیط بیرون،بدن را ترک می کنند.اندازه گیری گاز می تواند تعادل اسید-باز را نشان دهد فواید آنالیز ABG عبارت است از: تعیین وضعیت اسید-باز کفایت مبادله گاز در ریه ها ارزیابی دستگاه تنفسی ارزیابی اکسیژناسیون خون مانیتور کردن درمان ...

ادامه مطلب

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدیArterial blood gas test(ABG)-BEb-

ABG_BEb_150

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدیArterial blood gas test(ABG)-BEb- اسید ها و بازها عمدتا از طریق مبادله گاز میان سلولها و محیط بیرون،بدن را ترک می کنند.اندازه گیری گاز می تواند تعادل اسید-باز را نشان دهد فواید آنالیز ABG عبارت است از: تعیین وضعیت اسید-باز کفایت مبادله گاز در ریه ها ارزیابی دستگاه تنفسی ارزیابی اکسیژناسیون خون مانیتور کردن درمان ...

ادامه مطلب

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-PO2

ABG_PO2_150

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-PO2 اسید ها و بازها عمدتا از طریق مبادله گاز میان سلولها و محیط بیرون،بدن را ترک می کنند.اندازه گیری گاز می تواند تعادل اسید-باز را نشان دهد فواید آنالیز ABG عبارت است از: تعیین وضعیت اسید-باز کفایت مبادله گاز در ریه ها ارزیابی دستگاه تنفسی ارزیابی اکسیژناسیون خون مانیتور کردن درمان ...

ادامه مطلب

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-HCO3

ABG_HCO3_150

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-HCO3 اسید ها و بازها عمدتا از طریق مبادله گاز میان سلولها و محیط بیرون،بدن را ترک می کنند.اندازه گیری گاز می تواند تعادل اسید-باز را نشان دهد فواید آنالیز ABG عبارت است از: تعیین وضعیت اسید-باز کفایت مبادله گاز در ریه ها ارزیابی دستگاه تنفسی ارزیابی اکسیژناسیون خون مانیتور کردن درمان ...

ادامه مطلب

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-PCO2

ABG_PCO2_150

اسید ها و بازها عمدتا از طریق مبادله گاز میان سلولها و محیط بیرون،بدن را ترک می کنند.اندازه گیری گاز می تواند تعادل اسید-باز را نشان دهد فواید آنالیز ABG عبارت است از: تعیین وضعیت اسید-باز کفایت مبادله گاز در ریه ها ارزیابی دستگاه تنفسی ارزیابی اکسیژناسیون خون مانیتور کردن درمان تنفسی   pCO2 (Partial Pressure of Carbon Dioxide) فشار ...

ادامه مطلب

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-PH

ABG_PH_150

آنالیز گازهای خون شریانی و وریدی-Arterial blood gas test(ABG)-PH(Power of hydrogen) اسید ها و بازها عمدتا از طریق مبادله گاز میان سلولها و محیط بیرون،بدن را ترک می کنند.اندازه گیری گاز می تواند تعادل اسید-باز را نشان دهد فواید آنالیز ABG عبارت است از: تعیین وضعیت اسید-باز کفایت مبادله گاز در ریه ها ارزیابی دستگاه تنفسی ارزیابی اکسیژناسیون خون مانیتور ...

ادامه مطلب

پی دی اف جزوه هماتولوژی عملی

در این جزوه آزمایشهای هماتولوژی عملی بصورت مختصر و مفید توضیح داده شده است. دانلود جزوه هماتولوژی عملی

ادامه مطلب

Privacy Policy آزمون های جزء سی ام قرآن

Privacy Policy آزمون های جزء سی ام قرآن Privacy Policy Ahmad Habibi built the آزمون های جزء سی ام قرآن app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal ...

ادامه مطلب

Privacy Policy دیوان ملافاضل السَّکراني HD

Privacy Policy دیوان ملافاضل السَّکراني HD Privacy Policy Ahmad Habibi built the دیوان ملافاضل السَّکراني HD app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided ...

ادامه مطلب

Privacy Policy الأمثال الشعبية الأهوازية

Privacy Policy الأمثال الشعبية الأهوازية Privacy Policy Ahmad Habibi built the الأمثال الشعبية الأهوازية app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use ...

ادامه مطلب

Privacy Policy Differentiation of enterobacteriaceae

Privacy Policy Differentiation of enterobacteriaceae Privacy Policy Ahmad Habibi built theDifferentiation of enterobacteriaceae app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my ...

ادامه مطلب

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

ادامه مطلب

Privacy Policy Learn Joze30 Quran For Kids

Privacy Policy Privacy Policy Ahmad Habibi built the Learn Joze30 Quran For Kids app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is.

ادامه مطلب

Privacy Policy Learn clock for kids

Privacy Policy Privacy Policy Ahmad Habibi built the Learn Clock for kids app as a Free app. This SERVICE is provided by Ahmad Habibi at no cost and is intended for use as is.

ادامه مطلب

تصویر آزمایش G6PD _G6PD Sufficient_G6PD deficiency

تصویر آزمایشG6PD G6PD Sufficient-G6PD deficiency گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز

ادامه مطلب

تصویر آزمایش 2ME لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت_ 2METube test_Brucellosis

تصویر آزمایش 2ME لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت 2METube test_Brucellosis تیتر 80

ادامه مطلب

تصویر آزمایش رایت لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت_Wright Tube test_Brucellosis

تصویر آزمایش رایت لوله ای مثبت جهت تشخیص تب مالت Wright Tube test_Brucellosis تیتر 320

ادامه مطلب