صفحه اصلی / بانک خون

بانک خون

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

فرم نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت

ادامه مطلب

فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز

فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز

دانلود فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز مواردی پیش آمده که  فرم های استاندارد بانک خون بیمارستان به اتمام رسیده و تا درخواست چاپ فرم های رنگی وقت کافی وجود ندارد در این مواقع میتوان آنها را با پرینتر آزمایشگاه چاپ کرد و بصورت اورژانسی تا چاپ فرم های رنگی از آنها استفاده کرد.جهت دانلود آنها ...

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون

فرم-درخواست-خون-و-فراورده-های-آن-توسط-بانک-خون-بیمارستانها-از-واحد-پخش-خون-پایگاههای-انتقال-خون

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون

ادامه مطلب

فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون در موارد اورژانس

فرم-درخواست-خون-و-فراورده-های-آن-توسط-بانک-خون-بیمارستانها-از-واحد-پخش

فرم درخواست خون و فراورده های آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون در موارد اورژانس

ادامه مطلب

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی

دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی مواردی پیش آمده که  فرم های استاندارد بانک خون بیمارستان به اتمام رسیده و تا درخواست چاپ فرم های رنگی وقت کافی وجود ندارد در این مواقع میتوان آنها را با پرینتر آزمایشگاه چاپ کرد و بصورت اورژانسی تا چاپ فرم های رنگی از آنها استفاده کرد.جهت دانلود آنها روی لینک زیر ...

ادامه مطلب

فرم درخواست خون و فراورده های خونی به طور اورژانس (تهیه کمتر از 30 دقیقه)

فرم-درخواست-خون-و-فراورده-های-خونی-به-طور-اورژانس-تهیه-کمتر-از-30-دقیقه_

  دانلود فرم درخواست خون و فراورده های خونی به طور اورژانس (تهیه کمتر از 30 دقیقه) مواردی پیش آمده که  فرم های استاندارد بانک خون بیمارستان به اتمام رسیده و تا درخواست چاپ فرم های رنگی وقت کافی وجود ندارد در این مواقع میتوان آنها را با پرینتر آزمایشگاه چاپ کرد و بصورت اورژانسی تا چاپ فرم های رنگی ...

ادامه مطلب

کنترل کیفی آنتی سرمهای سیستم گروه خونی ABO و Rh

کنترل کیفی آنتی سرمهای سیستم گروه خونی ABO و Rh

برای کسب نتایج هر چه اختصاصی تر و صحیح تر لازم است که آنتی سرمها سیستم گروه خونی ABO و Rh کنترل شوند.

ادامه مطلب