صفحه اصلی / صفحه اصلی سایت / اپلیکیشن علوم آزمایشگاهی

اپلیکیشن علوم آزمایشگاهی

جامع ترین اپلیکیشن اطلس انگل شناسی پزشکی

برنامه اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی شامل درس و آزمون از صدها تصویر انگل شناسی پزشکی کاملا علمی و آکادمیک.

 

اطلس انگل شناسی پزشکی -Pcolor atlas of parasitology
اطلس انگل شناسی پزشکی -Pcolor atlas of parasitology

برنامه اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی شامل درس و آزمون از صدها تصویر انگل شناسی پزشکی

 

لینک دانلود نرم افزار

برنامه اندروید اطلس انگل شناسی پزشکی شامل درس و آزمون از صدها تصویر انگل شناسی پزشکی

لینک دانلود نرم افزار

 

جامع ترین اپلیکیشن اطلس رسوب ادرار

برنامه اندروید اطلس رسوب ادرار شامل درس و آزمون از صدها تصویر از کریستالها،سیلندرها و …کاملا علمی و آکادمیک.

 

اطلس رسوب ادرار
اطلس رسوب ادرار

 

برنامه اندروید اطلس رسوب ادرار
برنامه اندروید اطلس رسوب ادرار

لینک دانلود نرم افزار

 

برنامه اندروید اطلس رسوب ادرار
برنامه اندروید اطلس رسوب ادرار

 

لینک دانلود نرم افزار


 

موفق باشید.

سافت آزما